Aanscherping veiligheid in aanbestedingen ProRail

De Safety Culture Ladder wordt sinds 2012 door ProRail gebruikt als instrument bij het inkopen van specifieke werken en diensten aan de spoorweginfrastructuur, vallend onder de Erkenningsregeling van ProRail. Als gunningscriterium in aanbestedingen enerzijds en als minimumeis in Erkenningsregelingen anderzijds. ProRail voert de komende maanden aanscherpingen door die betrekking hebben op Safety Culture Ladder.

Safety Culture Ladder, huidige situatie

De Safety Culture Ladder is als minimumeis opgenomen in de Erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers’, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’ en in de Programma-erkenning Tunnel Alliantie. Erkende bedrijven in die categorieën dienen te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat.

Erkende spooraannemers en ingenieursbureaus kunnen het SCL Original Certificaat gebruiken bij aanbestedingen die onder de Erkenningsregeling vallen en ontvangen een gunningsvoordeel als zij beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 2.

Safety Culture Ladder, toekomstige situatie

Vanaf 1 juli 2021 wordt de Safety Culture Ladder ook als minimumeis opgenomen in de Erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Spooraannemers’. Per die datum dienen ook de erkende spooraannemers te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 3. Voor erkende ingenieursbureaus verandert vooralsnog niets.

Erkende spooraannemers

Zij kunnen tot en met 30 juni 2021 gebruik blijven maken van het SCL Original Certificaat bij aanbestedingen die onder de Erkenningsregeling van ProRail vallen. Per 1 juli 2021 wordt de Safety Culture Ladder voor Spooraannemers opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail als minimumeis (minimaal trede 3) evenals als gunningscriterium. De treden 4 en 5 op de Safety Culture Ladder worden dan als ambitieniveau uitgevraagd.

Veiligheid in de keten verhogen

De Safety Culture Ladder wordt inmiddels breed gedragen door alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB2). Ook zij zullen de Safety Culture Ladder toepassen bij aanbestedingen en wel per 1 januari 2022 als selectiecriterium, minimaal trede 2.

ProRail volgt de afspraken die gemaakt zijn in de GCVidB. Vanaf 1 januari 2022 wordt de Safety Culture Ladder ook als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet erkend aannemingswerk. De aanscherpingen gaan in twee stappen: vanaf 1 januari 2022 wordt minimaal trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2024 minimaal trede 3.

Lees hier het officiële bericht van ProRail.

rail